Zwitserlandreis 2011

Naar aloude traditie wordt vanuit het TRAM netwerk op regelmatige basis een buitenlandse studiereis georganiseerd. In het verleden werden dergelijke studiereizen al georganiseerd naar onder meer Liverpool en Barcelona. Dit jaar is het voorstel vanuit het TRAM bestuur om de studiereis te organiseren naar Zwitserland

Waarom Zwitserland?
Er zijn vele redenen waarom het Bestuur voor Zwitserland als bestemming heeft gekozen. Een belangrijke reden is bijvoorbeeld dat Zwitserland zopas in het door het World Economic Forum gepubliceerde Travel & Tourism Competitiveness Report 2011 aangeduid wordt als de meest attractieve omgeving om de reis- en toeristische industrie te ontwikkelen. Zwitserland stond trouwens ook al in 2009 op de eerste plaats. Ter vergelijking: in 2011 staat Nederland op de 14de en België op 23ste plaats. Met deze ranking in het achterhoofd is het duidelijk dat Zwitserland als good practice geldt.
Zie ook: http://www.weforum.org/issues/travel-and-tourism-competitiveness/index.html

Basisfilosofie studiereis

Hoewel het uiteindelijke programma nog van verschillende factoren zal afhangen (aantal deelnemers, beschikbaarheid van contacten, transportmogelijkheden, enz.) willen we graag de basisfilosofie voor het uitwerken van het programma verduidelijken:

 • Het programma zal een evenwicht zoeken tussen het bezoeken van een stad en het bezoeken van een meer landelijke regio. Uit praktische overweging is er voor gekozen om Zurich als start- en eindpunt van de trip te nemen.
 • Er zal geprobeerd worden om een werkbaar evenwicht te vinden tussen het bezoek aan projecten, inspirerende ontmoetingen met zowel beleidsmakers als toeristische ondernemers en interactie tussen de deelnemers onderling.
 • Van deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht tijdens de studiereis. Het idee bestaat bijvoorbeeld om een aantal van de thema’s die tijdens de studiereis aan bod zullen komen ook parallel door een of meerdere deelnemers te laten ‘voorbereiden’.

Bouwstenen voor programma

Zonder het programma reeds tot in detail te hebben uitgewerkt of de afspraken ter plaatse reeds te hebben vastgelegd, geven we hieronder kort toch al een aantal bouwstenen die in het programma verwerkt kunnen worden:

 • Bouwsteen 1: Bezoek aan Zurich waarbij programma opgehangen wordt aan een aantal ontmoetingen met beleidsmakers (bvb. Zwitsers Bureau voor Toerisme) en toeristische ondernemers (bvb. Kuoni Future Lab).
 • Bouwsteen 2: Bezoek aan regio rond Zurich waarbij programma opgehangen wordt aan een bezoek van een natuurpark (bvb. Natuurpark Zurich-Sihlwald als eerste natuuravonturenpark in Zwitserland) en UNESCO werelderfgoed (bvb. Biosfeerreservaat Entlebuch).
 • Bouwsteen 3: Aandacht voor vormen van commerciële productontwikkeling met onder meer streekproducten (bvb. kaas, chocolade, wijn), logiesaccommodatie (bvb. Swiss Historic Hotels) en uitbouw van routestructuren (bvb. Swiss Trails).

Voorstel is om het programma ook op te laden aan de hand van een aantal horizontale themalijnen. Op dit moment worden volgende vijf themalijnen geïdentificeerd:

 • Thema 1: Innovatie
 • Thema 2: Ondernemerschap
 • Thema 3: Samenwerken
 • Thema 4: Duurzaamheid
 • Thema 5: Educatie

Deelnemers zullen ook niet ontsnappen aan een … kaasfondue!
Zie ook: www.myswitserland.com

Als interesse zou ook een dagprogramma uitgewerkt kunnen worden rond wellness met onder meer een bezoek aan de bekende rotsthermen van Vals.
Bijdrage van deelnemers
Idee is om ook actieve bijdrage te vragen aan deelnemers. TRAM zoekt in Zwitserland concrete aanknopingspunten onder vorm van projectbezoek en/of sprekers. Deelnemers bereiden aan de hand van een nog op te stellen template op voorhand elk een specifiek thema voor dat verband houdt met het projectbezoek en / of spreker. Deze voorbereiding wordt als inleiding gebruikt voor een discussie in groep tijdens studiereis.
Praktisch?

Buitenlandreis naar Zwitserland wordt gepland voor 22/09 tot 25/09. Voertaal voor contacten ter plaatse is in de mate van het mogelijke Engels. Zurich wordt als vertrek- en eindpunt beschouwd. Transport ter plaatse kan nog verschillende vormen aannemen: fiets, bus, openbaar vervoer. Overnachtingen gebeuren in (budget)hotels, zowel in Zurich als in de regio rond Zurich.

Inschrijven

De financiële eigen bijdrage voor leden van TRAM wordt voorlopig geschat op €300 op basis van overnachting en ontbijt. Niet-leden en deelnemers aan de LinkedIn groep “TRAM Toeristisch-Recreatieve Aanjagers en Managers” kunnen geen gebruik maken van de ledenkorting van €200 en moeten rekenen op een kostprijs van ca. €500 . Arrangementen zijn altijd exclusief maaltijden en dranken.

Geef een reactie