Verslag ledenvergadering 18 februari

Verslag van Sjon de Haan, voorzitter TRAM Netwerk.

We waren met 15 man sterk. Het voorstel van het bestuur was om verder te gaan als netwerk maar met een meer regionale aanpak. Dit heeft het niet gered. Doordat we weer met zo veel mensen samen waren ontstond er nieuwe energie, veel mensen hadden zoiets van ik ben voor opheffen of ik ben voor regionalisering. Echter de positiviteit van het samen gaan leidde tot de conclusie dat we op de ingeslagen weg verder kunnen gaan met wel een paar aantekeningen

1: Lidmaatschap is niet vrijblijvend, je bent niet verplicht om deel te nemen maar we vinden wel dat elk lid regelmatig iets voor TRAM moet doen (bestuur, (Mede)organiseren en voorbereiden van bijeenkomsten, rapporteren, etc.)
2: Bestuur moet versterkt worden, er moet een trekker in Vlaanderen komen
3: Door het organiseren van bijeenkomsten krijg je vanzelf een beetje regionalisering
4: We gaan voor drie bijeenkomsten per jaar, inclusief een quickscan en een tweedaagse
5: Contributie blijft gelijk, is niet de beperkende factor
6: leden worden uitgedaagd een gastlid mee te nemen naar een bijeenkomst om meer mensen kennis te laten maken met TRAM.
7: bij niet genoeg deelname gewoon cancellen en uitkijken naar de volgende bijeenkomst, we laten ons er niet door ontmoedigen.
8: TRAM nog sterker positioneren als een lerend netwerk dat in de plaats komt van dure cursussen.

We hebben verder afgesproken dat Gilles en Erik Hennes werk gaan maken van een quick scan over het toeristisch netwerk in Vlaanderen.

De data voor 2016 publiceren wij binnenkort, verder gaan we de LinkedIN pagina opschonen, het TRAM uitgangspunt van geen acquisitie tijdens de TRAM activiteiten moet ook gelden op de LinkedIN pagina.

Tot zover, het bestuur en de aanwezige leden hebben vertrouwen in de toekomst, samen werken we aan een netwerk dat ons veel brengt en waarmee wij met z’n allen een bijdrage aan een voortdurend innoverende  sector leveren.

Sjon de Haan

Geef een reactie