Lidmaatschap

Waarom lid worden van TRAM?

De initiatiefnemers van TRAM merkten dat er een duidelijke behoefte bestond onder de ‘regionale dirigenten’ aan onderling contact om ervaringen en informatie uit te wisselen. Het kunnen gebruiken van andermans kennis en netwerken kan het vaak geïsoleerd opereren in de regio vergemakkelijken. TRAM kan daar een functie van klankbord vervullen. Bovendien kunnen de van nature actieve regio- & projectmanagers, beleidsmedewerkers en ondernemers de koppen bij elkaar steken, wanneer uit de contacten blijkt, dat men bezig is met vergelijkbare projecten.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering (in 2014 € 135,-; voor elk volgend lid  van uw organisatie € 67,50). Hiervoor worden minimaal drie bijeenkomsten georganiseerd en eens in de drie jaar een meer-daagse buitenlandreis. Het bestuur tracht een zo gevarieerd mogelijk programma vast te stellen, zoveel mogelijk in samenspraak met alle leden. De ervaring leert dat soms een extra eigen bijdrage nodig is, bijvoorbeeld voor het aansluitend diner of de overnachting bij de tweedaagse excursie.

Voor meer informatie en/of opgeven als lid, kun je mailen naar tramnetwerk@gmail.com.

 

 

Geef een reactie