TRAM Doelen

Het hoofddoel van TRAM is  het uitwisselen van kennis en ervaringen op die gebieden waarmee o.a. beleidsmedewerkers, aanjagers, ondernemers en projectmanagers in de toeristisch-recreatieve sector dagelijks te maken hebben.

 

Deze doelstelling wordt bereikt door:

  • het organiseren van excursies naar een werkgebied van een projectmanager/aanjager;
  • het op locatie organiseren van bijeenkomsten waarbij een specifiek thema of probleemstelling behandeld wordt;
  • het uitnodigen van extern deskundigen als gastspreker;
  • netwerkvorming.

Geef een reactie