TRAM 2016

Museum Bescherming Bevolking 18 februari 2016

Jaarlijks organiseert TRAM vier bijeenkomsten met als doel uitwisseling van kennis- en ervaring. Eén van deze bijeenkomsten heeft als opzet het uitvoeren van een ‘quick-scan’. Een quick-scan bestaat uit een dag (-deel) brainstormen op basis van een bezoek op of aan een locatie met een probleemstelling of een concrete vraag. Het doel van de brainstorm is een antwoord te kunnen geven dan wel inspiratie te generen voor het bedenken van een oplossingsrichtingen, nieuwe gedachten of anderszins een alternatief.  Het centrale thema van de TRAM-dag op bezoek bij Museum Bescherming Bevolking (hierna afgekort MBB) was de vraag op welke wijze het MBB zichzelf dient te positioneren opdat meer bezoekers worden gegenereerd en daarmee een goede bedrijfsvoering wordt gegarandeerd. Het complex in Rijswijk bestaat uit het Bunkercomplex Overvoorde, bouwwerken uit WOII met de commandopost van de Kring CoP B.B., een oefenruïne en een museumgebouw.

Anno 2016 trekt het centrum jaarlijks met 22 vrijwilligers(!) zo’n 800 bezoekers, veel te laag voor een goede exploitatie van het geheel. Het centrum is recentelijk gefaseerd toegevoegd aan het Nationale Veiligheid Instituut NVI en heeft daarmee de museumstatus gekregen. Het MBB is een platte organisatie dat met de samenwerking met het NVI onder de bestuursverantwoordelijkheid van het NVI komen te vallen. Het MBB heeft naar eigen zeggen (op papier) geen visie, missie en beleid vastgelegd. Verder heeft het MBB ook recentelijk een nieuwe locatie betrokken om als ontvangst en bezoekerscentrum te fungeren. Vrijwilligers knappen dit zelf op en richten de ruimte in en zal tevens een museumfunctie krijgen. De tijdsperioden waar de rondleidingen over gaan, kunnen ook verschillen, te weten de Duitse periode (WOII) of BB-periode daarna. Focus en keuzes maken zijn elementen die vaker in het voorgesprek als pijnpunt naar voren komen. Leden hebben de resultyaten van de Quickscan in 2016 o0ntvangen.