TRAM 2013

Beste Trammers,

2014 is begonnen, de vakantiebeurs heeft weer veel bezoekers getrokken in Nederland, opvallend was dat België relatief goed vertegenwoordigd was, maar Nederland was praktisch onzichtbaar, hoe was dat op de vakantiesalon? De tijden veranderen, ook bij TRAM zijn er veranderingen. Tijdens de laatste bijeenkomst in Breda afgelopen december ben ik, Sjon de Haan uw voorzitter. Op deze plaats wil ik graag Robert bedanken voor zijn voorzitterschap de afgelopen jaren.

Terugblik 2013

In 2013 hebben we slechts twee bijeenkomsten gehad. De praktijk leert dat het moeilijk is om mensen een bijeenkomst te laten organiseren. Wel gek eigenlijk als je hoort waar iedereen mee bezig dan moet het toch geen probleem zijn om je kennis te delen met je mede Trammers, dat is ten slotte de basis van het netwerk. In Valkenburg hebben we een leuke en actieve tweedaagse gehad. In Breda was de opkomst niet echt goed maar inhoudelijk was het een hele leerzame dag waar een paar mensen veel tijd in hebben gestoken, dan is het jammer dat er zo weinig mensen kennis van nemen.

Programma

Vorige week hebben we een bestuursvergadering gehad, we hebben daar het programma voor 2014 gepland, de precieze data zijn nog niet bekend maar er is voldoende bekend om alvast data in je agenda te reserveren:

10 of 17 april Gouda: de oude VVV failliet, wat nu? (de CCC? De Commerciële VVV, Citymarketing en Centrummanagement als drie-eenheid) tevens TRAM Ledenvergadering

Juni, West Vlaanderen, Herdenkingstoerisme n.a.v. Wereldoorlog I. datum volgt zo spoedig mogelijk

11 tot 13 of 18 tot 20 of 25 tot 27 september Buitenlandreis naar Lille en omgeving met als rode draad de interactie tussen stad en omgeving

Eind november begin december, Fietstoerisme en routenetwerken, bij La Trappe in Berkel-Enschot nabij Tilburg.

We verwachten binnenkort de juiste data te kunnen geven, het hangt af van degene die het gaan organiseren. Als je aan één van de bijeenkomsten wilt bijdragen omdat je veel met het onderwerp te maken hebt laat het mij dan even weten. Voor Vlaanderen zijn we nog op zoek naar een thema, dus laat van je horen. Wat betreft de buitenland reis hebben wij gemeend om redelijk dicht bij huis te blijven, dit uit praktische en kostenoverweging. Als we ver weg gaan nemen de kosten toe en gaan er minder mensen mee. Als bestuur hebben we ervoor gekozen om dichterbij te blijven waardoor meer leden kunnen deelnemen.

Waarom TRAM?

Binnenkort gaat ook de nieuwe website live, dus houd je mail in de gaten. Voor de nieuwe website geldt hetzelfde als voor het hele netwerk, het succes is afhankelijk van jullie inzet. Ik doe bij deze dan ook een oproep aan alle leden om actief te blijven in het netwerk, kom naar bijeenkomsten, organiseer bijeenkomsten, doe mee aan de discussies op Linkedin. Een tijd geleden moest ik zelf verantwoorden waarom ik bij TRAM zat, waarom moest de gemeente dat betalen? Naar mijn mening is een netwerk als TRAM een exponent van het nieuwe leren, je kunt naar een dure cursus maar van elkaar leer je veel meer, hier kun je het nalezen.

Ik vertrouw op een mooie samenwerking en ga er vanuit iedereen dit jaar te mogen begroeten tijdens één van onze bijeenkomsten.

Namens het bestuur

Sjon de Haan

Voorzitter

Sjon de Haan

Beleidsmedewerker

Gemeente Ameland

T 0519( 555 519)

sdehaan@ameland.nl

www.ameland.nl

LinkedIn http://nl.linkedin.com/in/sjondehaan

twitter: Sjon_de_Haan

Blog http://sjondehaan.wordpress.com

Geef een reactie