TRAM 2008

Excursie naar Blauwe Stad. Verslag van Hemmo Philbert

TRAM in 2008 

VERSLAG EXCURSIE BLAUWESTAD 11 EN 12 JUNI 2008

De excursie vond plaats met twaalf Trammers en enkele beleidsmedewerkers uit de regio.

Vanuit Tram waren de volgende leden aanwezig:

Harro Boekhold, Els Brouwers, Saar Claeys, Gilles Facon, Erik Hennes, Sabine Ruts, Oda Schelhaas, Maria Streng, Trudy van Horne, Frank Verkoyen, Hemmo Philbert en gast: Geert Hoeben van gemeente Asten.

Doelstelling van de excursie:

 • kennismaken met het fenomeen Blauwestad en met de regio Oldambt
 •  het bezien van kansen en mogelijkheden vanuit het perspectief van recreatie en toerisme

Blauwestad is een grootschalig landschappelijke ingreep. Er is een nieuw woon, werk en recreatie milieu gemaakt met een gigantisch nieuw meer (zo groot als het Friese Sneekermeer) en vijf deelconcepten voor het nieuwe wonen. Uiteindelijk worden 1500 luxe woningen gerealiseerd op eilanden in en aan het meer. Daarnaast worden de bestaande nartuurgebieden uitgebreid en aan elkaar verbonden (Ecologische Hoofdstructuur). Veel recreatie voorzieningen zijn aangelegd zoals nieuwe fietspaden, nieuwe watersport-voorzieningen, jachthavens, en er worden kanalen aangelegd om een nieuw vaarcircuit te maken.Een voorheen niet bestaande tak van recreatie (watersport) ontwikkelt zich: met een zeilschool, rondvaartboot, strand recreatie etc.

Dit nieuwe milieu is volop in ontwikkeling. De ambities zijn groot: 1.500 nieuwe arbeidsplaatsen, maar overal in het gebied zie je nog de “werk-in-uitvoering” borden. Er is 15 jaar gediscussieerd over dit project en er zijn vele planontwerpen gemaakt, maar in de afgelopen 3 jaar is de uitvoering ter hand genomen. In 2006 is het meer opgeleverd.

Het programma was over twee dagen georganiseerd, zodat ook de mensen van ver (bijna  iedereen, want we zitten in het Noordelijkste punt van Nederland)  op de excursie dag zelf uitgeslapen en op tijd aan de excursie kunnen deelnemen.

De ‘meet en greet’ vond wo. 11 juni plaats in het kuuroord Fontana in Nieuweschans.

Na een relaxt ontvangst en een wandeling door het cultuurdorp Nieuweschans, hebben we vooral veel kunnen netwerken tijdens een goed diner.

De volgende dag, do. 12 juni, zijn we stipt op tijd begonnen met een autorit die ons langs het cultuurlandschap van het Oldambt (‘de Graanrepubliek’) leidde, met veel vergezichten, monumentale herenboerderijen en verstilde dorpen. In het informatiecentrum van de Blauwestad gaf de directeur Jan Postema een lezing over de beleidsdoelstellingen van de Blauwestad en kregen we een film te zien die het bouw- en het landschapsontwikkelings-proces goed in beeld bracht. Na de inleiding was er discussie over de opzet en de kansen voor het gebied. Hemmo Philbert gaf een inleiding op de beleidsopgaven voor het gebied, gericht op recreatie en toerisme. Er zijn veel ondernemers die kansen zien en pakken nu het gebied zich opnieuw presenteert en nieuwe infrastructuur en sfeer biedt.

Een rondgang met een bus door het gebied brengt ons bij enkele ondernemers die vanuit verschillend invalshoeken de kansen met nieuw en innovatief aanbod proberen waar te maken: Rob Berrevoets met indoor camperen en indoor beach-volleybal (met gebruikmaking van de enorme afmetingen van zijn herenboerderij en schuren), Diet Faber met haar kapitale boerderij en pict en putt, dat als een ouderwetse sligertuin uitkijkt op het nieuwe Oldambtmeer. Het zijn beide ondernemers die uit de Randstad komen en geloof hebben in de kansen van het gebied. Pioniers met geloof in de toekomst.

We sluiten de excursie af met een discussie en evaluatie bijeenkomst bij het paviljoen aan het Oldambtmeer. Tevens zijn aanwezig enkele ambtenarten en bestuurders van de gemeenten en de provincie, en tevens de communicatiemedewerker van SBB.

Tijdens de evaluatie verwoorden de trammers hun bevindingen. Het gebied heeft een grote potentie, maar er moet nog veel gebeuren. Meer kritisch volume moet er komen aan de Noordrand van het Oldambtmeer. Dit wordt onderkend door de beleidsmakers van de overheid, die stellen dat in de planvorming voor het gebied het nodige op stapel staat. Ook bij de gebeidsmarketing werd stilgestaan. De handen aaneen is het parool, om dit verre oord op de kaart te krijgen.

Tijdens de discussie hebben we een top 3 gemaakt op verschillende beleidsonderdelen:

Infrastructuur:

 1. Noodzaak doorgaand vaarcircuit en maak snelle toervaart mogelijk
 2. Noodzaak fietsknooppunten systeem ipv kleurfietsen
 3. Gebruik vituele routes met GPS

Bedrijfsklimaat:

 1. Meedenkende overheid en faciliteren met investeringssubsidies
 2. Zelforganisatie van bedrijfsleven: Het Blauwe Lint
 3. Kwaliteitsbewaking van het aanbod

Gebiedsontwikkeling:

 1. Zorg voor een heldere visie  en strategie, hoe moet het gebied eruit zien
 2. Zorg voor goed overleg tussen overheid en markt
 3. Biedt ruimte voor nieuwe functies in monumentale boerderijen

 

Marketingstrategie:

1. Hier kan alles (prijskwaliteit is goed) (kernwaarden gebied)

2. Frisse lucht en volop ruimte

3. Cultuurlandschap en historie, identiteit, authenticiteit

Zie ook www.blauwestad.be en www.blauwelint.nl

Uitsmijter: Erik Hennes gevraagd naar zijn ervaringen in Blauwestad: “.. het lijkt wel science fiction dit project; dat is niet mogelijk in Vlaanderen om de zaak zo op de schop te nemen…”

Deelnemers keken terug op een plezierige en inspirerende excursie tijdens de borrel met bitterballen. Voor velen was de terugreis nog een flinke toer…!

Hemmo Philbert

Geef een reactie