TRAM 1996

6 maart, R. Steensma (Stichting WIJ), KVK, Lelystad.
Strategische projectbegeleiding en draagvlak-creatie, Presentatie St. Waterrecreatie IJsselmeer en Randmeren. Presentatie TRAKK Kop van Noord-Holland (Y. Bosman)

27 maart, Den Haag.
Evaluatie EZ-pilot-projecten alwaar veel TRAMmers aanwezig waren op verzoek van het Ministerie van EZ.
5 juni, H. Philbert / T. Vegter, Westerkwartier.
Discussie aanjaagfunctie Westerkwartier op Borg Nienoord, bezoek Rijtuigenmuseum, wandeling + busrit door gebied. Inleiding LEADER II / cultuurtoerisme, boottocht Reitdiep, toelichting ondernemer De Graaf.

30 oktober, W. van Hooff, Hei en Boeicop.
Bespreking uitkomsten enquête TRAM. Financiering en investering in toeristische sector (Rabobank). Subsidieverwerving voor toeristische projecten (van Gorssel).

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on FacebookPin on PinterestBuffer this pageEmail this to someone