TRAM 1995

Drie bijeenkomsten hebben plaatsgevonden; in Nijmegen, Markelo en in de Provincie Utrecht. Het doel van de bijeenkomsten was hoofdzakelijk het onderzoeken of er inderdaad een behoefte bestond aan netwerkvorming en op welke wijze deze gefaciliteerd kon worden.

14 november
De statuten van TRAM worden ondertekend. De oprichting van de vereniging is een feit.

29 november, Musis Sacrum, Arnhem.
Presentatie van TRAM, discussie over wensen en idee

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on FacebookPin on PinterestBuffer this pageEmail this to someone