TRAM 1994

Tijdens onderzoek naar Succes- en faalfactoren in de toeristisch- recreatieve sector (in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken) wordt een behoefte aan netwerkvorming en kennisoverdracht onder regiomanagers manifest. Aanbevelingen om deze wens een formele plek te geven in de sector worden door EZ niet gehonoreerd.

Geef een reactie