2017 wordt weer een mooi TRAM jaar

Beste TRAM leden,
Allereerst hopen wij dat jullie een fijne Kerst hebben gehad en wensen wij jullie een heel mooi, succesvol en gezond 2017.
Ten tweede gaan wij van 2017 weer een echt TRAM jaar maken. In  onze ledenvergadering in februari van 2016 hebben wij allen besloten door te gaan en de ontwikkelingen in 2016 laten zien dat er genoeg interessante dingen gebeuren en veranderingen op komst zijn in Nederland en Vlaanderen  om weer in 2017 over bij elkaar te komen.
Zo zien wij in Nederland en landen om ons heen, gedreven door veranderend gedrag bij de consument (w.o. sociale media) en een terugtredende overheid nieuwe modellen ontstaan rond toeristische informatievoorziening en promotie. Onze TRAM-leden Dave Moorrrees en Nicolaas Pereboom hebben in 2016 een evaluatie gedaan van destination marketing en regiopromotie voor Noord-Limburg waar veel nieuwe inzichten voor 2017 en verder uit voortgevloeid zijn waar nu verder aan gewerkt wordt. Vragen die aan de orde gekomen zijn: leidt regiopromotie (traditioneel en in de vorm van online marketing) wel tot hogere aantallen bezoekers en bestedingen of moet je meer werken aan productontwikkeling? Hoe vinden bezoekers tegenwoordig informatie over jouw bestemming? Wat betekent de opkomst van concepten als Google Destinations voor ons allen? Hoeveel mensen bezoeken tegenwoordig nog de formele websites van regio’s, provincies? Wat is de toegevoegde waarde nog van het hebben van een promotieorganisatie? En wat is de rol van de overheid hierin? Moet je je niet meer richten op en juist investeren in de aanbodkant (productontwikkeling) : aanjagen van nieuwe product-marktcombinaties en belevingen?  En door sociale media en dergelijke wordt de promotie door jouw bezoeker zelf gedaan en beter geloofd dan als je het zelf als organisatie doet (‘wij van WC-eend adviseren WC-eend’  probleem). Een echt TRAM onderwerp dus die voortborduurt op de sessie die we ooit op Ameland hadden met de VVV.
Sjon de Haan kijkt met noordelijke marketingorganisaties naar de vermarkting van het Waddengebied als werelderfgoed. Dezelfde vragen zullen ook daar gesteld worden. In dat kader zien wij ook interessante ontwikkelingen bij Toerisme Vlaanderen, waar de  focus in 2016 van regiopromotie richting productontwikkeling aan het verschuiven is. Wij gaan proberen – en wellicht kunnen onze Vlaamse TRAM leden daarbij helpen – een meeting met Toerisme Vlaanderen op te zetten om hier meer over te horen. Verder is Zeeland bezig met een business model waar de financiering alleen nog uit de markt komt en niet voornamelijk van de overheid. Overijssel is met een zogenaamde ‘quadruple helix’  project bezig waar ondernemers, overheid, kennisinstellingen en brancheorganisaties (Recron, Staatsbosbeheer) samenwerken. In Belgisch Limburg zien we toeristische en recreatie projecten waar grote retailbedrijven als onderdeel van hun branding strategie in mee investeren.
Er vindt dus van alles plaats en we horen graag van jullie of jullie ook soortgelijke projecten, ontwikkelingen in jullie eigen omgeving zien die voor TRAM interessant zijn en waar we meer over zouden moeten horen. Naast bijeenkomen kunnen we hierover natuurlijk ook op onze website en in de LinkedIn groep hierover schrijven.
Dit jaar gaan we kijken of we weer minstens vier sessies kunnen organiseren: ons streven is met jullie op de volgende data bijeenkomsten te organiseren dus zet die alvast in je agenda (wijzigingen vanzelfsprekend voorbehouden en afhankelijk van jullie eigen initiatief iets op te willen zetten met ons):
  • donderdag 23 maart
  • donderdag 22 juni
  • donderdag 21 september
  • donderdag 14 december.
Wij zullen volgende week beginnen met het invullen van de agenda dus laat graag wat van je weten! In ieder geval heeft Theo weer een TRAM-sessie voor ons in petto die wij zo snel mogelijk zullen inplannen. Met Dave overleggen wij over een sessie in Noord-Limburg. Wellicht zullen we jullie persoonlijk benaderen om te kijken waar je kan helpen.
Zoals jullie zien: we hebben er zin in! Wij hopen dat dat ook voor jullie geldt en zien graag jullie reacties.
Tenslotte ook nog goed nieuws zo op de eerste dag van 2017: TRAM lid van het eerste uur (nummer 3!) Harro Boekhold is na een tijdje weggeweest (7 jaar!) te zijn uit TRAM weer lid geworden. Deze trend om oud-leden weer te zien toetreden tot onze gelederen gaan we hopelijk voortzetten in dit nieuwe jaar en daar hebben we jullie hulp en actieve deelname bij nodig.
Met vriendelijke groet en tot snel ziens,
Sjon en Nicolaas

1 reactie

  1. Inmiddels heeft Theo aangegeven 21 september een bijeenkomst te willen organiseren. Eveline Sierens heeft vanuit Toerisme Antwerpen laten weten aanknopingspunten te zien. Dus gaat goed!

Geef een reactie