Verslag ledenvergadering 18 februari

Verslag van Sjon de Haan, voorzitter TRAM Netwerk.

We waren met 15 man sterk. Het voorstel van het bestuur was om verder te gaan als netwerk maar met een meer regionale aanpak. Dit heeft het niet gered. Doordat we weer met zo veel mensen samen waren ontstond er nieuwe energie, veel mensen hadden zoiets van ik ben voor opheffen of ik ben voor regionalisering. Echter de positiviteit van het samen gaan leidde tot de conclusie dat we op de ingeslagen weg verder kunnen gaan met wel een paar aantekeningen

1: Lidmaatschap is niet vrijblijvend, je bent niet verplicht om deel te nemen maar we vinden wel dat elk lid regelmatig iets voor TRAM moet doen (bestuur, (Mede)organiseren en voorbereiden van bijeenkomsten, rapporteren, etc.)
2: Bestuur moet versterkt worden, er moet een trekker in Vlaanderen komen
3: Door het organiseren van bijeenkomsten krijg je vanzelf een beetje regionalisering
4: We gaan voor drie bijeenkomsten per jaar, inclusief een quickscan en een tweedaagse
5: Contributie blijft gelijk, is niet de beperkende factor
6: leden worden uitgedaagd een gastlid mee te nemen naar een bijeenkomst om meer mensen kennis te laten maken met TRAM.
7: bij niet genoeg deelname gewoon cancellen en uitkijken naar de volgende bijeenkomst, we laten ons er niet door ontmoedigen.
8: TRAM nog sterker positioneren als een lerend netwerk dat in de plaats komt van dure cursussen.

We hebben verder afgesproken dat Gilles en Erik Hennes werk gaan maken van een quick scan over het toeristisch netwerk in Vlaanderen.

De data voor 2016 publiceren wij binnenkort, verder gaan we de LinkedIN pagina opschonen, het TRAM uitgangspunt van geen acquisitie tijdens de TRAM activiteiten moet ook gelden op de LinkedIN pagina.

Tot zover, het bestuur en de aanwezige leden hebben vertrouwen in de toekomst, samen werken we aan een netwerk dat ons veel brengt en waarmee wij met z’n allen een bijdrage aan een voortdurend innoverende  sector leveren.

Sjon de Haan

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on FacebookPin on PinterestBuffer this pageEmail this to someone
0 comments

Geslaagde TRAM reünie op Pampus!

TRAM reünie op Pampus 2015

We zijn net terug van de reünie op Pampus maar wilden alvast melden dat het en zeer geslaagde ochtend en middag was. Niet alleen werd er teruggekeken naar de allereerste quickscan die TRAM deed in 1998 op en voor Pampus ook werd er uitgebreid stil gestaan bij de successen van TRAM en de toekomst van TRAM.  Een verslag (inclusief foto’s!) zal zo spoedig mogelijk volgen. Het bestuur zal zo snel mogelijk en nog dit jaar een volgend evenement en ledenvergadering beleggen, waarin we de verschillende scenarios en uitstekende ideeën van leden en oud-leden voorgelegd zullen worden.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on FacebookPin on PinterestBuffer this pageEmail this to someone
0 comments

Gouda genomineerd voor de Nationale Citymarketing Trofee.

GoudaKaarsen

In mei/juni zal TRAM bij elkaar komen in Gouda (meld je hier aan: via deze link: http://doodle.com/htq2csd7et29vrtv  ) en hier relevant nieuws over Gouda.

De nominaties van de vijfde editie van de Nationale Citymarketing Trofee zijn bekend. In de categorie boven 100.000 inwoners zijn er dit jaar vier genomineerden: Eindhoven, Den Haag, Amsterdam en Dordrecht. In de categorie onder 100.000 inwoners zijn Gouda, Leeuwarden en Zandvoort de genomineerde gemeenten. Al eerder stond Gouda in de top drie van gerenommeerden, maar verloor toen van Veenendaal. 

De afgelopen weken konden de burgemeesters en citymarketeers in Nederland hun gemeente aanmelden voor de titel ‘Beste citymarketing-gemeente’. Ook konden zij andere gemeenten nomineren voor deze titel. De lijst is vervolgens voorgelegd aan de onafhankelijke vakjury en enkele andere experts. De jury is vervolgens tot bovenstaande nominaties gekomen. Daarbij is gekeken naar een aantal belangrijke aspecten, zoals de aanwezigheid van doelstellingen en kernwaarden, beleid en beleidsstukken op dit terrein, onderzoek naar effecten en resultaten van citymarketing en de wijze van organisatie. 

 

De eerste prijs wordt op 10 juni in Den Haag bekend gemaakt en uitgereikt.

Nicolaas

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on FacebookPin on PinterestBuffer this pageEmail this to someone
0 comments

TRAM Programma 2014

Beste Trammers,

2014 is begonnen, de vakantiebeurs heeft weer veel bezoekers getrokken in Nederland, opvallend was dat België relatief goed vertegenwoordigd was, maar Nederland was praktisch onzichtbaar, hoe was dat op de vakantiesalon? De tijden veranderen, ook bij TRAM zijn er veranderingen. Tijdens de laatste bijeenkomst in Breda afgelopen december ben ik, Sjon de Haan uw voorzitter. Op deze plaats wil ik graag Robert bedanken voor zijn voorzitterschap de afgelopen jaren.

Terugblik 2013

In 2013 hebben we slechts twee bijeenkomsten gehad. De praktijk leert dat het moeilijk is om mensen een bijeenkomst te laten organiseren. Wel gek eigenlijk als je hoort waar iedereen mee bezig dan moet het toch geen probleem zijn om je kennis te delen met je mede Trammers, dat is ten slotte de basis van het netwerk. In Valkenburg hebben we een leuke en actieve tweedaagse gehad. In Breda was de opkomst niet echt goed maar inhoudelijk was het een hele leerzame dag waar een paar mensen veel tijd in hebben gestoken, dan is het jammer dat er zo weinig mensen kennis van nemen.

Programma

Vorige week hebben we een bestuursvergadering gehad, we hebben daar het programma voor 2014 gepland, de precieze data zijn nog niet bekend maar er is voldoende bekend om alvast data in je agenda te reserveren:

10 of 17 april Gouda: de oude VVV failliet, wat nu? (de CCC? De Commerciële VVV, Citymarketing en Centrummanagement als drie-eenheid) tevens TRAM Ledenvergadering

Juni, West Vlaanderen, Herdenkingstoerisme n.a.v. Wereldoorlog I. datum volgt zo spoedig mogelijk

11 tot 13 of 18 tot 20 of 25 tot 27 september Buitenlandreis naar Lille en omgeving met als rode draad de interactie tussen stad en omgeving

Eind november begin december, Fietstoerisme en routenetwerken, bij La Trappe in Berkel-Enschot nabij Tilburg.

We verwachten binnenkort de juiste data te kunnen geven, het hangt af van degene die het gaan organiseren. Als je aan één van de bijeenkomsten wilt bijdragen omdat je veel met het onderwerp te maken hebt laat het mij dan even weten. Voor Vlaanderen zijn we nog op zoek naar een thema, dus laat van je horen. web page alert Wat betreft de buitenland reis hebben wij gemeend om redelijk dicht bij huis te blijven, dit uit praktische en kostenoverweging. Als we ver weg gaan nemen de kosten toe en gaan er minder mensen mee. Als bestuur hebben we ervoor gekozen om dichterbij te blijven waardoor meer leden kunnen deelnemen.

Waarom TRAM?

Binnenkort gaat ook de nieuwe website live, dus houd je mail in de gaten. Voor de nieuwe website geldt hetzelfde als voor het hele netwerk, het succes is afhankelijk van jullie inzet. Ik doe bij deze dan ook een oproep aan alle leden om actief te blijven in het netwerk, kom naar bijeenkomsten, organiseer bijeenkomsten, doe mee aan de discussies op Linkedin. Een tijd geleden moest ik zelf verantwoorden waarom ik bij TRAM zat, waarom moest de gemeente dat betalen? Naar mijn mening is een netwerk als TRAM een exponent van het nieuwe leren, je kunt naar een dure cursus maar van elkaar leer je veel meer, hier kun je het nalezen.

Ik vertrouw op een mooie samenwerking en ga er vanuit iedereen dit jaar te mogen begroeten tijdens één van onze bijeenkomsten.

Namens het bestuur

Sjon de Haan

Voorzitter

 

Beleidsmedewerker
Gemeente Ameland
T 0519( 555 519)
sdehaan@ameland.nl
www.ameland.nl
LinkedIn http://nl.linkedin.com/in/sjondehaan
twitter: Sjon_de_Haan
Blog http://sjondehaan.wordpress.com

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on FacebookPin on PinterestBuffer this pageEmail this to someone
0 comments

Beleid toerisme van de Europese Unie na Verdrag van Lissabon

BELEID VAN DE EUROPESE UNIE: WAT MET TOERISME BELEID NA VERDRAG VAN LISSABON?

TRAM NETWERK BIJEENKOMST

Beste leden,

Als bestuur van TRAM willen wij dit jaar, in plaats van een traditionele dag-bijeenkomst een namiddag- en avondbijeenkomst houden. Het idee is om een goede spreker te vragen met wie we diepgaander in gesprek kunnen gaan om vervolgens een netwerkborrel te houden waar we met elkaar kunnen bijpraten.

Dit jaar hebben we hiervoor een spreker weten te strikken van de Europese Commissie, Mathieu Hoeberigs. Hij gaat onder andere over het toerisme beleid van de Europese Commissie (google maar even). De werktitel van zijn presentatie en opvolgende discussie is: “wat met toerismebeleid na het verdrag van Lissabon?”

Wanneer

Woensdag 9 november 2011 van 16:00 tot 21:30

Waar?

Brouwerij HET ANKER “Anno 1471”

Guido Gezellelaan 49 – 2800 Mechelen – Belgium

T: +32 (0)15 287 144 | F: +32 (0)15 287 148 |

www.hetanker.be

Globaal programma

16.00u: ontvangst in de brouwzaal (met koffie, thee, fruitsap, cake en mini-koffiekoekjes)

16.30u: aanvang van de lezing in de filmzaal.

18.00u: aanvang van het netwerkmoment in de brouwzaal met drankenbuffet, broodjes, kaas en salami.

21.00u: afronding van de avond.

Verdere informatie

Een uitgebreider programma volgt komende week. We verwachten ook nog een bezoek aan de Brouwerij in het programma op te kunnen nemen. We hopen jullie er allemaal te kunnen zien. Aanmelden kan bij Sjon de Haan: sdehaan@ameland.nl +31 0519 555 519

Met vriendelijke groet,

Namens het TRAM bestuur

Sjon de Haan

Beleidsmedewerker

Gemeente Ameland

Postbus 22

9160 AA Hollum

0519 555 519

http://nl.linkedin.com/in/sjondehaan

twitter: Sjon_de_Haan

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on FacebookPin on PinterestBuffer this pageEmail this to someone
0 comments

Zwitserlandreis 2011

Naar aloude traditie wordt vanuit het TRAM netwerk op regelmatige basis een buitenlandse studiereis georganiseerd. In het verleden werden dergelijke studiereizen al georganiseerd naar onder meer Liverpool en Barcelona. Dit jaar is het voorstel vanuit het TRAM bestuur om de studiereis te organiseren naar Zwitserland

Waarom Zwitserland?
Er zijn vele redenen waarom het Bestuur voor Zwitserland als bestemming heeft gekozen. Een belangrijke reden is bijvoorbeeld dat Zwitserland zopas in het door het World Economic Forum gepubliceerde Travel & Tourism Competitiveness Report 2011 aangeduid wordt als de meest attractieve omgeving om de reis- en toeristische industrie te ontwikkelen. Zwitserland stond trouwens ook al in 2009 op de eerste plaats. Ter vergelijking: in 2011 staat Nederland op de 14de en België op 23ste plaats. Met deze ranking in het achterhoofd is het duidelijk dat Zwitserland als good practice geldt.
Zie ook: http://www.weforum.org/issues/travel-and-tourism-competitiveness/index.html

Basisfilosofie studiereis

Hoewel het uiteindelijke programma nog van verschillende factoren zal afhangen (aantal deelnemers, beschikbaarheid van contacten, transportmogelijkheden, enz.) willen we graag de basisfilosofie voor het uitwerken van het programma verduidelijken:

 • Het programma zal een evenwicht zoeken tussen het bezoeken van een stad en het bezoeken van een meer landelijke regio. Uit praktische overweging is er voor gekozen om Zurich als start- en eindpunt van de trip te nemen.
 • Er zal geprobeerd worden om een werkbaar evenwicht te vinden tussen het bezoek aan projecten, inspirerende ontmoetingen met zowel beleidsmakers als toeristische ondernemers en interactie tussen de deelnemers onderling.
 • Van deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht tijdens de studiereis. Het idee bestaat bijvoorbeeld om een aantal van de thema’s die tijdens de studiereis aan bod zullen komen ook parallel door een of meerdere deelnemers te laten ‘voorbereiden’.

Bouwstenen voor programma

Zonder het programma reeds tot in detail te hebben uitgewerkt of de afspraken ter plaatse reeds te hebben vastgelegd, geven we hieronder kort toch al een aantal bouwstenen die in het programma verwerkt kunnen worden:

 • Bouwsteen 1: Bezoek aan Zurich waarbij programma opgehangen wordt aan een aantal ontmoetingen met beleidsmakers (bvb. Zwitsers Bureau voor Toerisme) en toeristische ondernemers (bvb. Kuoni Future Lab).
 • Bouwsteen 2: Bezoek aan regio rond Zurich waarbij programma opgehangen wordt aan een bezoek van een natuurpark (bvb. Natuurpark Zurich-Sihlwald als eerste natuuravonturenpark in Zwitserland) en UNESCO werelderfgoed (bvb. Biosfeerreservaat Entlebuch).
 • Bouwsteen 3: Aandacht voor vormen van commerciële productontwikkeling met onder meer streekproducten (bvb. kaas, chocolade, wijn), logiesaccommodatie (bvb. Swiss Historic Hotels) en uitbouw van routestructuren (bvb. Swiss Trails).

Voorstel is om het programma ook op te laden aan de hand van een aantal horizontale themalijnen. Op dit moment worden volgende vijf themalijnen geïdentificeerd:

 • Thema 1: Innovatie
 • Thema 2: Ondernemerschap
 • Thema 3: Samenwerken
 • Thema 4: Duurzaamheid
 • Thema 5: Educatie

Deelnemers zullen ook niet ontsnappen aan een … kaasfondue!
Zie ook: www.myswitserland.com

Als interesse zou ook een dagprogramma uitgewerkt kunnen worden rond wellness met onder meer een bezoek aan de bekende rotsthermen van Vals.
Bijdrage van deelnemers
Idee is om ook actieve bijdrage te vragen aan deelnemers. TRAM zoekt in Zwitserland concrete aanknopingspunten onder vorm van projectbezoek en/of sprekers. Deelnemers bereiden aan de hand van een nog op te stellen template op voorhand elk een specifiek thema voor dat verband houdt met het projectbezoek en / of spreker. Deze voorbereiding wordt als inleiding gebruikt voor een discussie in groep tijdens studiereis.
Praktisch?

Buitenlandreis naar Zwitserland wordt gepland voor 22/09 tot 25/09. Voertaal voor contacten ter plaatse is in de mate van het mogelijke Engels. Zurich wordt als vertrek- en eindpunt beschouwd. Transport ter plaatse kan nog verschillende vormen aannemen: fiets, bus, openbaar vervoer. Overnachtingen gebeuren in (budget)hotels, zowel in Zurich als in de regio rond Zurich.

Inschrijven

De financiële eigen bijdrage voor leden van TRAM wordt voorlopig geschat op €300 op basis van overnachting en ontbijt. Niet-leden en deelnemers aan de LinkedIn groep “TRAM Toeristisch-Recreatieve Aanjagers en Managers” kunnen geen gebruik maken van de ledenkorting van €200 en moeten rekenen op een kostprijs van ca. €500 . Arrangementen zijn altijd exclusief maaltijden en dranken.

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on FacebookPin on PinterestBuffer this pageEmail this to someone
0 comments

TRAM 2011

Na interventie via LinkedIn (zie aldaar) en een TRAM-revival bijeenkomst in Vianen op 14 december staat we weer opgesteld voor een leuk nieuw TRAM-jaar.

Het TRAM netwerk organiseert jaarlijks meerdere bijeenkomsten met het doel het uitwisselen van kennis en ervaringen op die gebieden waar we dagelijks te maken hebben.

In 2011 staat op de rol:

ALV EN BIJEENKOMST

In maart organiseren we de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering met een aanvullend inhoudelijk middagprogramma.

SAVE THE DATE: 3 maart 2011

 

QUICK-SCAN

Een quick-scan bestaat uit een interactief dagprogramma voor de TRAM leden, die uitgedaagd worden om hun kennis en ervaring in te zetten in een concrete case. Deze case wordt vanuit de één van de leden uitgevraagd en voorbereid. Naast de expertise van de TRAM leden tijdens deze dag, wordt ook een kort uitgeschreven quick-scan rapport achtergelaten.

Op dit moment wordt een interessante case voorbereid.

BUITENLANDREIS

Naast de reguliere (dag)bijeenkomsten gehost door één van de leden staat er iedere 3 jaar een buitenlandreis op het programma. Deze reis brengt ons in aanraking met toeristisch/recreatieve uitdagingen en oplossingen op verassende en nieuwe plaatsen. In 2008 bezocht TRAM Liverpool. In 2011 gaan we “in die Schweiz” !

Wie wil meehelpen aan de organisatie, of zijn/haar netwerk kan activeren in Zwitserland wordt gevraagd om zich te melden via deze site of per mail naar robert@macavity.nl .

TRAM NETWERKMOMENT 9 NOVEMBER

Op 9 november organiseren we een netwerkmoment op een goed bereikbare plaats. We hopen daar veel leden te treffen. Er zal een goede spreker uitgenodigd worden om in te gaan op een actueel thema in ons vak.
Datum en tijd zijn al vastgelegd: 9/11/2011 vanaf 16.30, met aansluitend mogelijkheden tot netwerken.
Alle programma onderdelen worden nu vormgegeven, waarna ze op deze site en op de LinkedIn groep gemeld zullen worden. Wil je meehelpen, heb je ideeën, dan kun je onder dit bericht en op LinkedIn meepraten.
En, wie er een glazen bol heeft (trendwatchers onder ons opgelet!) “Wat is er actueel in ons vak op 9 november 2011?”
Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on FacebookPin on PinterestBuffer this pageEmail this to someone
0 comments

Wat zou van Gogh nu schilderen?

Van Gogh legde de realiteit zoals hij hem zag vast. Wat zou hij denken van een grote groep Vlamingen en Nederlanders die turend op een schermpje door Nuenen loopt. Hij zou zich vast wel achter zijn oor krabben. Goghmented reality was onderwerp van de Tramnetwerk dag.

Ledenvergadering

De ledenvergadering van TRAM traditioneel bezocht door bijna 20 mensen zorgde voor weinig verrassingen. Het bestuur heeft de zaakjes goed op orde, complimenten ga zo door. Afgelopen jaar toch weer leuke een leerzame bijeenkomsten, Toverland, Oostvaardersplassen, de Vlaamse Ardennen en Land van Heusden en Altena. Elk met z’n eigen verhaal en boodschap. Allemaal de moeite waard zowel het formele gedeelte als het informele deel. (net) werken is leerzaam en nuttig. De voorzitter kondigde daarom aan extra aandacht voor het informele gedeelte te hebben. Ook was er een oproep voor alle leden om hun profiel op de Tramsite in te vullen en lid te worden van de TRAMgroep op Linkedin.

Dankzij het snelle handelen van Frank van den Eijnden kon de dag, ondanks het afzeggen van Madurodam, toch doorgaan. Augmented reality, verrijkte, toegevoegde of alternate realiteit was het onderwerp.

Wat is verrijkte realiteit

Verrijkte realiteit is niet minder dan met je smartphone door een gebied te lopen en datgene te zien krijgen wat je niet direct ziet. Dit gebeurt via de applicatie Layar. Eerst even de theorie, dan de praktijk en dan de uitdaging

Steeds meer mensen hebben een smartphone, deze hebben veel mogelijkheden zo zit er GPS, kompas, en internet op. Layer maakt gebruik van deze zaken door je werkelijkheid te verrijken met extra informatie. Je loopt door de stad en op je scherm met op de achtergrond je camerabeeld krijg je points of interest te zien. Selecteer je deze dan kun je de route er naar toe bepalen, maar ook extra informatie over het “object” of een video bekijken. Eigenlijk alles wat je op het internet kunt is via de Layer toegankelijk te maken. Voor onze toeristische toepassingen is het een nieuwe variant op het papierengidsje, GPS-routes, koptelefoonrondleidingen, SMS-routes etc. Toepassingen zijn oneindig, Wat dacht je van het intergeren van 3d animaties over je telefoonscherm. Volgens de kenners is het ontwikkelen van een layar niet zo veel werk, nicolaas gaf aan dat het wel in één dag kan. De discussie concludeerde dat het veel belangrijker is om je informatie op een goede manier op te slaan en te catalogiseren. Layar is niet meer dan een speciale browser die de informatie ontsluit. Als straks iets anders de “hype” wordt dan moet je de informatie nog steeds kunnen delen.

De praktijk

Gewapend met de nieuwste smartphones, Androids en Iphones gingen we Nuenen in. Met een lekker zonnetje beginnen we voor de Auberge, maar die zon! Wat staat daar nou? Beeldschermen onleesbaar! Maar goed,  wij passen ons aan de realiteit en al snel lopen we turend op een schermpje van een paar centimeter door het dorp. Het is wel wennen maar ook leuk. Het monument op mijn scherm is hetzelfde als op mijn telefoon. Een flinke lap tekst geeft uitleg, maar dat gaat dus niemand lezen, eigenlijk zou je het op een later moment weer terug moeten kunnen zien om op je hotelkamer nog eens rustig alles na te lezen. Na bijna op tegen een paaltje te zijn aangelopen en met de hele groep een scootmobiel te hebben tegengehouden (onbewust hoor!) komen we langs de pastorie en bij het kerkje van Van Gogh, leuke geluidsfragmenten, de video niet geprobeerd want zo snel is mijn internet niet denk ik. Op een moment denk ik het huisje te zien waar de Aardappeleters zijn geportretteerd, ziet er wel leuk uit. Maar na nadere bestudering van mijn scherm blijkt het huisje 957 meter verder op te staan. Daar gaan we maar niet naar toe. Al met al best leuk zo’n programma, zou ik best op Ameland willen neerzetten.

De uitdaging

Wat zijn de voordelen van Layar?

 • Doelgroep: de niet-digibeten maar wel de innovators.
 • Eind van het jaar heeft misschien wel 50% van Nederland een smartphone.
 • Je vergroot de beleving, je kunt meer de diepte in.

Maar er zijn nadelen / problemen

 • Gelukkig zijn de honden in Nuenen goed opgevoed, anders blijft het bij één keer proberen en een vieze schoen.
 • Door de verrijkte realiteit verlies je contact met de omgeving, ongelukken liggen op de loer, wat dacht je van gauwdieven?
 • Te veel informatie tegelijk, als je alles wilt zien moet je twee dagen door Neunen dwalen.
 • Hoe weet ik dat er een lokale layar is?
 • Wil iedereen wel met een mobieltje rondlopen door een dorp of de natuur. Komen we niet verder van de natuur af te staan op deze manier

Om het tot een blijvend succes te maken zal er nog wel wat moeten gebeuren, bijvoorbeeld je route virtueel kunnen nalopen zodat je de informatie nog een rustig kunt bekijken (een log bestand dat je thuis kunt openen?).  De schermen blijven een probleem, hoe kun je de helderheid vergroten, en wat dacht je van de accu van je phone? En dan de Buitenlandse toerist, Nederland is uitermate geschikt voor Layar vanwege de beschikbare bandbreedte maar met een buitenlands abonnement ga je niet door Nuenen lopen. Je provider verdient goud maar de gast komt nooit meer terug. Voor onze Vlaamse collega’s is het daarom ook nog geen optie om met Layar aan de slag te gaan.

Stelling

Om de discussie aan te zwengelen een stelling: Verrijkte realiteit gaat de natuurbeleving veranderen. De waardering voor de natuur neemt toe doordat mensen via verrijkte realiteit meer kennis en begrip krijgen. Ik zie het binnen een paar jaar gebeuren dat je telefoon de vogel herkent en je automatisch alles te horen krijgt over vogel, ook over de bedreigingen. Je telefoon geeft automatisch een seintje als op een locatie komt waar een eerder een zeldzame soort is gesignaleerd? Iedereen wordt een natuurkenner en daardoor gaan we beter op de natuur passen. Virtuele poorten vervangen de bezoekerscentra, verrijkte realiteit is een zegen!

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on FacebookPin on PinterestBuffer this pageEmail this to someone
2 comments

Bestuursvergadering 2009

Maandagavond 11 mei heeft het bestuur genoten van een frisje en een broodje kaas in de unieke lokatie In den Bockenreijder in Esbeek. Hierover een korte blog van uw voorzitter.

Blog van bestuursvergadering

Na op 12 maart verkozen te zijn als voorzitter van TRAM zijn er nu twee maanden verstreken. Tijd om als nieuw bestuur eens een informele-tussentijdse-en-niet-genotuleerde vergadering te beleggen. Dus op 11 mei streken Gilles, Sabine, Nicolaas en ondergetekende neer in de bijzondere locatie In Den Bockenreijder.

Na wat discussies en gedachtenwisselingen hebben we nu de klok gelijk staan voor een succesvol TRAM jaar. Op deze site zal de agenda snel gevuld gaan worden met de data van bijeenkomsten in 2009 en (ja ook!) 2010. Niet alles is al inhoudelijk al uitgewerk, maar bovenal is duidelijk dat de 4 jaarlijkse TRAM bijeenkomsten de kern zijn van het netwerk, en dat die bijeenkomsten twee belangrijke kritische succesfactoren hebben. Ten eerste moet de inhoud dusdanig relevant en kwalitatief zijn dat je “iets gemist hebt” als je er niet was, en ten tweede zal er (meer?) tijd ingeruimd moeten zijn voor het (in)formele netwerken.

Misschien dat we nog wat gaan experimenteren met aanvangstijden, of met wat sturing op regio’s. Heeft u hier ideeën over, ik lees uw reactie graag.

Uitgebreid zijn we ingegaan op de latente discussie “wat moeten we nu met die website?” “moet ík nu ook gaan bloggen?” “Wat ís bloggen en twitteren en LinkedInnen nu eigenlijk”. Tja. U moet natuurlijk niets. Maar, we hebben geconcludeerd dat áls u ervaring wilt opdoen met social media , er geen betere, veiligere en bekendere omgeving is dan uw eigen TRAM Netwerk. Via TRAM kunt u eens een blogje plaatsen. Of eens een reactie plaatsen. Actief of passief, niets moet en alles kan. Ik raad het u in ieder geval van harte aan.

Tot 11 juni, intussen tot een toevallig treffen, offline of online.

Robert

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on FacebookPin on PinterestBuffer this pageEmail this to someone
0 comments

De merkontwikkeling voor Overhoeks en de invloeden daarvan op stedelijk plan, architectuur, aantrekkingsprogramma’s, communicatie.

 • Group: Location branding & city marketing
 • Subject: Announcement from Location branding & city marketing Datum: 12 mei 2009 Locatie: informatiecentrum Overhoeks in Amsterdam Noord

“Tijdstip aanvang: 1530 1600 uur Presentatie door Sicco van Gelder, Placebrands: “De merkontwikkkeling voor Overhoeks en de invloeden daarvan op stedelijk plan, architectuur, aantrekkingsprogramma’s, communicatie.” 1630 uur Rondleiding 1715 uur Presentatie door Hans P Brandt, Total Identity: “Interventiestrategieen voor locatieontwikkeling.” 1730 uur Borrel Achtergrond sprekers: * Hans P Brandt is directeur strategie van Total Identity Amsterdam en algemeen directeur van de total Identity Groep. Het bureau opereert internationaal op het gebied van identiteitsontwikkeling en transitie voor organiaties, steden en gebieden. * Sicco van Gelder is de oprichter van Placebrands een internationaal bureau dat zich specifiek richt op het ontwikkelen van merkstrategie voor steden, regios en landen. In de afgelopen jaren heeft Sicco werk verricht voor onder andere Overhoeks, Almere Hout Noord, Leidsche Rijn Centrum, Ypenburg, Gemeente Den Haag, Southampton, Botswana, Ecuador, Maleisie en de Oost Afrikaanse Gemeenschap.”
Posted By Hans P Bra

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on FacebookPin on PinterestBuffer this pageEmail this to someone
0 comments